BOB ONLY
Nederlands;
Ik ben een 2 jaar oude newfoundlander en mijn naam is Bob. Misschien ken je mij van mijn Instagram account @bob_the_newfy. Ik woon aan het bos. Mijn baasjes vinden de bossen blijkbaar heel erg leuk want ze nemen mij er iedere dag mee naar toe. Mijn labrador broer Max mag dan ook mee. Mijn hobby’s zijn slapen, wandelen, zwemmen en eten. Oeh.. eten. Loopt het water je al in de mond? Of moet ik zeggen uit je mond, want dit is ook aan onze prachtige vacht te zien. Slabbers zijn hier de ideale oplossing voor! Zo kunnen wij ongestoord genieten én kwijlen zonder dat we vies worden. Vanwege het weinige aanbod in deze markt voor grotere hondenrassen hebben mijn baasjes hun best gedaan leuke slabbers te maken. Alles is handmade en ontworpen in een eigen stijl. Mijn slabbers zullen verkocht worden onder de naam BOB ONLY. De naam staat voor Best Of Breeds (beste van het ras), en is only voor onze grote honden met kwalitatief goede producten. Een slabber die je dag in en uit kan wassen en waar wij én je baasje veel plezier van zullen hebben!
English;
I'm a 2 year old newfoundlander and my name is Bob. Maybe you know me from my Instagram account @bob_the_newfy. I live nearby the woods. My owners apparently like the woods very much because they take me there every day. My labrador brother Max can come with me. My hobbies are sleeping, walking, swimming and eating. Oeh... food. Does the water run in your mouth yet? Or should I say out of your mouth, you sure can tell by our beautiful coat. Bibs are the ideal solution for this! So we can enjoy ourselves undisturbed ánd drool without getting dirty. Because of the limited supply in this market for larger dog breeds, my owners have done their best to make nice bibs. Everything is handmade and designed in our own style. My bibs will be sold under the name BOB ONLY. The name stands for Best Of Breeds, and is only for our large dogs with good quality products. Bibs you can wash as much as you want. We and our owners can enjoy it both!
 POOTJE VAN BOB!
 PAW FROM BOB!
Back to Top